Stavební poradce

Výběr pozemku

Výběr pozemku

Stavební poradce

Při výběru pozemku je třeba klást zvlášť důraz na jeho orientaci vzhledem ke světovým stranám. Jako ideální se jeví orientace, kdy je vstup z komunikace na parcelu ze severu. Většina rodinných domů je koncipována obytnou částí na jih, eventuálně jihozápad, vstupem a zádveřím na sever. Při tomto výběru je rozhodující také Váš postoj a názor nakolik chcete mít prosluněné určité části domu. Pokud zvolíte pozemek se vstupem z jihu, není problém typ domu přizpůsobit různými úpravami (změna dispozice, přezrcadlení aj.).

Před koupí pozemku je třeba zjistit na příslušných úřadech, zda je určen pro výstavbu rodinného domu, jestli je třeba vyřídit vyjmutí z půdního fondu a další případná regulativa, která Vám může předložit Obecní popř. Stavební úřad. Důležitým bodem je také dosažitelnost inženýrských sítí. Pokud ještě sítě nejsou dotaženy na hranici parcely, je třeba zjistit situaci u jednotlivých správců sítí. Bude-li připojení na hlavní řády možné a za jakých podmínek.

Pozemek, na který ještě sítě nejsou dotaženy, zpravidla pořídíte za výrazně nižší cenu. Je ovšem třeba vzít v úvahu další náklady spojené s jejich zajišťováním, a také určitou časovou rezervu na jejich vybudování.

Jakmile je parcela zapsána v katastru nemovitostí a jsou vyřízeny všechny náležitosti, můžete přistoupit k projektování Vašeho domu.

 

Výběr domu

Výběr domu

Výběr typu domu úzce souvisí s velikostí a orientací Vašeho pozemku. Je třeba předem promyslet jaké máte nároky na velikost domu, jeho využití, a také na rozvržení zázemí, jako např. zahrada, bazén, zahradní altán, garážové stání, eventuálně samostatně stojící garáž. Co se týče umístění domu na pozemku, jsou normou stanoveny minimální odstupové vzdálenosti od hranice sousední parcely - zpravidla 3,5 m. V některých případech po dohodě se sousedy je možno tuto hranici snížit až na 2,5 m.

Při zvažování finanční náročnosti vycházejte z velikosti domu, kvality použitých materiálů a způsobu výstavby. Pro hrubou orientaci ceny domu k nastěhování, ve standardním provedení, můžete počítat s cenou okolo 3.500 - 4500,- Kč za 1 m3 obestavěného prostoru. K přesnější kalkulaci je možné se dopracovat teprve po zhotovení projektové dokumentace. Při výběru architektonického návrhu a jeho dispozice můžete vycházet z nabídky typových domů, které je možno upravit podle Vašich představ. Pokud máte o vzhledu a tvaru domu své vyhraněné představy, je ideální variantou obrátit se na architekta, který zanese Vaše představy do studie, a ta se stává podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Tato varianta bývá někdy finančně náročnější než typový projekt. U typového projektu je nutné dbát na to, aby dokumentace obsahovala osazení domu na Váš pozemek, napojení na inženýrské sítě, požární zprávu a nově také průkaz energetické náročnosti budovy. Časově je nutné vzít v úvahu, že celý proces od začátku projektování až po vyřízení stavebního povolení probíhá minimálně 3 - 5 měsíců.

 

Realizace stavby

Realizace stavby

Před zahájením projektování je nutné promyslet výběr materiálů na jednotlivé konstrukce (zdivo, střecha, okna, podlahy …), aby projektant mohl všechny vaše představy do projektu zahrnout.Tento krok je poměrně důležitý pro další koordinaci stavby. Hlavní konstrukci domu tvoří jeho zdivo. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na energii věnujte mimořádnou pozornosti výběru konstrukčního systému, kvality oken a také zateplení střešní  konstrukce a podlah. Co se týče vlastní realizace je možno zvolit výstavbu na klíč jednou firmou nebo jednotlivými stavebními dodávkami. Z hlediska finančního se jeví druhá varianta jako příznivější, ale je třeba zajistit přesnou koordinaci mezi dodávkami.                                                 

 

Časový rozvrh

Časový rozvrh

  • Zapsání parcely v Katastru nemovitostí  2 - 6 týdnů dle příslušné lokality
  • Vypracování projektové dokumentace  5 - 7 týdnů
  • Vyřízení stavebního povolení  1 - 2 měsíce dle příslušné lokality a zahlcení místních úřadů
  • Zhotovení základové desky  2 - 3 týdny
  • Stavba zdiva  3 - 5 týdnů  dle konstrukčního systému
  • Montáž střešní konstrukce 3 - 5 týdnů
  • Řemeslné a další dokončovací práce 2 - 3 měsíce ( okna, elektro, voda, topení, omítky, podlahy, obklady, sádrokartóny aj. )

Kontaktní formulář 

  •  
 

Zanechte nám prosím telefon pro zpětné ověření.

Dotazník pro usnadnění komunikace

Pozemek    

Typ domu    

Způsob výstavby    

Termín výstavby    

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná
 Precis MP - Martin Pavelka